Om Miljösus

Miljösus AB startades 2019 och ägs av Susanne Ekendahl. Susanne är ekolog och disputerad forskare i mikrobiologi. Miljö, natur och friluftsliv står i fokus som forskare och konsult i det egna bolaget och även privat. Bolaget arbetar med biologi, kemi, bioteknik och miljöfrågor samt är även förlag för egna böcker.